" />بایگانی‌های تعمیر یخچال ساید جنرال الکتریک -
دسامبر 20, 2017
تعمیر یخچال ساید جنرال الکتریک

مشکل توزیع آب در یخچال ساید جنرال الکتریک ( بخش دوم)

در ادامه مقاله قبل برای رفع مشکل توزیع آب و تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک در اینجا به نکات دیگر در مورد این مشکل می […]
دسامبر 4, 2017
تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک

مشکل آب سردکن و یخ ساز یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک(GE)

جدیدترین مشکل در یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک GE مشکل آب سردکن و یخ ساز می باشد. راه حل اصلی این بود که یک شب صبر […]