دسامبر 20, 2017
تعمیر یخچال ساید جنرال الکتریک

مشکل توزیع آب در یخچال ساید جنرال الکتریک ( بخش دوم)

در ادامه مقاله قبل برای رفع مشکل توزیع آب و تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک در اینجا به نکات دیگر در مورد این مشکل می […]
دسامبر 18, 2017
تعمیر ساید جنرال الکتریک

مشکل توزیع آب در یخچال ساید جنرال الکتریک ( بخش اول)

یخچال های جنرال الکتریک (GE) آب را توزیع نمی کنند این راهنمایی برای یخچال های الکترونیکی (GE) که بعد از سال 2002 ساخته شده اند و […]
دسامبر 11, 2017
تعمیرآب سرد کن یخچال جنرال الکتریک

تعمیر آب سردکن یخچال جنرال الکتریک

چگونه می توان آب سرد کن یخچال جنرال الکتریک را تعمیر کرد اگر دستگاه توزیع آب یخچال شما بدون آب است یا آهسته کار می کند، […]
دسامبر 4, 2017
تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک

مشکل آب سردکن و یخ ساز یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک(GE)

جدیدترین مشکل در یخچال ساید بای ساید جنرال الکتریک GE مشکل آب سردکن و یخ ساز می باشد. راه حل اصلی این بود که یک شب صبر […]
???????