دسامبر 25, 2017
تعمیر-یخچال-جنرال-الکتریک

راهنمای تعمیر یخچال جنرال الکتریک

یخچال جنرال الکتریک خنک نمی کند در این راهنمای تعمیر یخچال جنرال الکتریک (GE) شما با مراحل تعمیرات ساید بای ساید جنرال الکتریک تولید شده در سال […]
دسامبر 20, 2017
تعمیر یخچال ساید جنرال الکتریک

مشکل توزیع آب در یخچال ساید جنرال الکتریک ( بخش دوم)

در ادامه مقاله قبل برای رفع مشکل توزیع آب و تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک در اینجا به نکات دیگر در مورد این مشکل می […]
دسامبر 18, 2017
تعمیر ساید جنرال الکتریک

مشکل توزیع آب در یخچال ساید جنرال الکتریک ( بخش اول)

یخچال های جنرال الکتریک (GE) آب را توزیع نمی کنند این راهنمایی برای یخچال های الکترونیکی (GE) که بعد از سال 2002 ساخته شده اند و […]
دسامبر 11, 2017
تعمیرآب سرد کن یخچال جنرال الکتریک

تعمیر آب سردکن یخچال جنرال الکتریک

چگونه می توان آب سرد کن یخچال جنرال الکتریک را تعمیر کرد اگر دستگاه توزیع آب یخچال شما بدون آب است یا آهسته کار می کند، […]